עוד מבט ציפורים על החוף, היישוב והשדות מהאוויר (ע"י שרון אוטמזגין, תושב היישוב וחבר האגודה)