נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?

13/09/2018 13:00
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?
  • נופי הקמת שכונה חדשה - מי זוכר?