הפגנת תושבים לגבי הפקקים בנהריה. האם מזיז גם לנו ??