במועדון "האקונומיה", 12/12/15, Women Voice and Beat