ט"ו בשבט 2013 בין שלב ג' ל-ד', בתחתית גבעת הדורבנים !! מצילומי אלי דינור

13/09/2018 12:32
 • 01ע''י אלי דינור
 • 03ע''י אלי דינור
 • 15ע''י אלי דינור
 • 18ע''י אלי דינור
 • 20ע''י אלי דינור
 • 21ע''י אלי דינור
 • 24ע''י אלי דינור
 • 25ע''י אלי דינור
 • 30ע''י אלי דינור
 • 34ע''י אלי דינור
 • 36ע''י אלי דינור
 • 44ע''י אלי דינור
 • 46ע''י אלי דינור
 • 47ע''י אלי דינור
 • 51ע''י אלי דינור
 • 54ע''י אלי דינור
 • 56ע''י אלי דינור
 • 59ע''י אלי דינור
 • 62ע''י אלי דינור
 • 65ע''י אלי דינור