מצגת תערוכת הצילומים "שדות" מורחב של האווי גרינבלט יוני 2022