יוסף (ג'ו) ברניקר

נפל באסון צאלים בעת מילוי תפקידו
17/07/1990 - 18/12/1954

 

 

דברים בבית קברות 2014

דברים בבית קברות 2015תמונות: