יואב אמיר

נהרג במילוי תפקידו
04/07/1977 - 16/12/1954

דברים בטכס בית קברות 2014

דברים בבית קברות 2015תמונות:

יואביואביואביואביואביואב