בית הערבה

 | עדכון אחרון: 06/01/2023 09:50
סרטון בית הערבה ע"י ירדנה תמירטיול לבית הערבה 1967בית הערבה ע"י ירדנה תמירפינוי בית הערבה טלויזיה קהילתית ירדנה תמירסרט בית הערבה באנגליתסרטה של גילה שניאור 24סרט בית הערבה באנגלית

תמונות מצורפות להודעה זו:

מוצג בשער הגיא של אקדח שהיה שייך לנתנאל כהן מפקדו הצבאי של קיבוץ בית הערבה שאבטח את משאית הקיבוץ בדרכה לירושליםarava_2 דיג בבריכה עם איזיק מרמת רחלarava_3arava_4Barava_5arava_7arava_8arava_9arava_10arava_11arava_13arava_14Barava_16B צריף של רות וחנן אחרי שנשרף אוהלם 1941arava_18 פרדות צוציק וקופית עם אורי גריינר (גבעון)arava_20 מגדל מים-סינון-קירור 41-42 מימין משאבת כיבוי אש הגה במלחמת עולםarava_20.aarava_21arava_22B פרדה עם משדדה 46-7arava_23-B יישור קרקע בשכונה הדרומים בסקרייפר בהמות 1944arava_24 הפרות הראשונות ב-1942arava_25B הרפת החדשה מימין לכניסה מתחת רצפה מחבוא נשק גדול גישה מבחוץ במיקום כדי החלב והסליק בעומק 2 מטר 1944arava_26 שטח הלולים 1945arava_27  מכון מים ב' דיזל 46-7arava_28 אוהלי פלמ'ח במחנה מרוכז 46-7arava_29arava_30arava_32arava_33arava_34arava_35arava_36arava_37 יציקת תעלת השקיה מבטון 41-3arava_38arava_39arava_40arava_41-B2.צילום אווירבית הערבה (2)בית הערבה (2)Bבית הערבה בדף הירוק 12.2016בית הערבה מפהכותרת בית הערבה (2)

מסמכים מצורפים להודעה זו: