מורשת הקיבוץ

| עדכון אחרון:  27/04/2021 14:53


מורשת הקיבוץ

"אמץ אתר" בגשר הזיו 2022 בשיתוף ביה"ס האזורי חטיבה צעירה סולם צור והמועצה לשימור אתרים בישראל