השינוי וההפרטה בגשר הזיו -כתבתה של ירדנה תמיר ונחמן גולדווסר