1. העבר של הקיבוץ - עליה על הקרקע, 01/1949

28/02/2019 15:16
  • אוהל של ראשונים
  • חדר האוכל הראשון של הקיבוץ בתוך מבנה של צבא הבריטי
  • שטיפת כלים ליד חדר האוכל
  • מחסן הבגדים הראשון ומאחוריו המכבסה בתוך מבנים של הצבא הבריטי
  • הפרה ועליזה אלקון
  • הכנת תשתית לצריפים הראשונים
  • מקימים צריפים על הגבעה
  • צריפים ראשונים
  • כניסה לטכס יום העליה של קיבוץ גשר הזיו.
  • טכס יום העליה - 01.1949