יואל בורנשטיין

כ' טבת הת"ש - י"ג כסלו התש"פ
11/12/2019 - 01/01/1940

תמונות:

יואל, שרון וחנהיואל בורנשטיין באבוקדויואלשנת 1991

מסמכים: