אורית אמיר

כ"ג שבט התש"ט- כ"ה אב התשע"ט
26/08/2019 - 22/02/1949

תמונות:

אורית אמיר (2)אורית אמיר עם אוטו דאר

מסמכים: