יוסף (יוסקה) צור

19/08/2011 - 03/08/1922

תמונות:

יוסף צור בהנהלת החשבונות 30.6.1988bיוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)יוסף (יוסקה)

מסמכים: