דוד קורן

י"ח סיוון התרע"ז - ט' שבט התשע"א
14/01/2011 - 08/06/1917

ראיון עם דוד קורן בן 85 עם גלעד גרוסמן

כתבה על הסכם שלום עם ירדן /דוד קורןתמונות:

בבר מצוה של דורי המשפחה 1990ביקור רבין בגשר הזיובן גוריון בביקור בנחל משמאל מוליק אילמאחור פרס ומרדכי נמירדוד עם גולדה בביקורה בגשר הזיודוד עם דדוחיל האויר 1949יור מכללת הגליל המערבימשחק שח עם אשר בן הששסוכת האלחוט בסדום 1938על חורבות הבית בבית הערבה יוני 67עם דבורה בטקס חתימת הסכם השלום עם ירדןעם חנה וגדעון בבית הערבהעם משה דייןעם שמעון פרסקבלת כתב המינוי לחברות בכנסתדוד עם חניכיו בתנועה 1938עם תמר ורותירפאל דוד ויוסףהוריו מלכה ואשר ואחיו יוסף

מסמכים: