יהודית "קופית" צור

09/04/2008 - 06/11/1921

תמונות:

יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"יהודית "קופית"

מסמכים: