אליעזר(לולוש) ניר

11/4/2007 - 6/10/1922

ראיון עם לולוש על קורות חייו

בשנות ה-70 לולוש מספר לחברת חבצלתתמונות:

אליעזר ניר - לולושלולוש 8.1991 ע'י עידית רזלולושאליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)אליעזר(לולוש)

מסמכים: