צבי "צ'ופי" חג'ג'

נפל בעת מילוי תפקידו
01/06/2006 - 05/08/1985