יצחק שוורץ

24/03/2006 - 27/4/1927

תמונות:

יצחקיצחקיצחקיצחקיצחקיצחק

מסמכים: