זאב קופסקי

מקנדה עם גרעין א' לגשר הזיו
10/09/2004 - 21/11/1925

תמונות:

קופסקי זאב (3)קופסקי זאב (5)קופסקי זאב (6)זאב קופסקי 1980זאב קופסקי2קופסקי זאב (2)קופסקיקופסקי זאב ואסתיקופסקי זאב ואסתי (2)קופסקי זאב (7)קופסקי אסתי וזאבכרם משה - קופסקי זאב2

מסמכים: