שמואל אמיר

17/03/2000 - 27/02/1923

תמונות:

שמואלשמואלשמואלשמואלשמואלשמואלשמואלשמואלשמואל

מסמכים: