יהודת אראל

מפולין לבית הערבה ומשם לכאן
10/06/1997 - 02/02/1918

תמונות:

אראל יהודית (3)אראל יהודית (4)אראל יהודית

מסמכים: