חנה קורן

מהונגריה....ומבית הערבה
15/02/1996 - 05/07/1915

אזכרה -שנה לפטירתה של חנה קורןתמונות:

חנהחנהחנהחנהחנה01חנהחנהחנהחנהחנה

מסמכים: