וילי אגמון

מגרמניה ארצה ולבית הערבה ומשם לגשר הזיו
26/01/1996 - 12/09/1910

תמונות:

ויליויליויליויליוילי

מסמכים: