יצחק (איציק) שוהם

מבסרביה לבית הערבה
20/07/1994 - 10/06/1916

תמונות:

יצחק (איציק)יצחק (איציק)יצחק (איציק)איציק 8.1991 ע'י עידית רזיצחק (איציק)שוהם איציק (2)שוהם יצחק וגאולה2שוהם גאולה ויצחק2שוהם22שהם איציק וגאולה ואברמי

מסמכים: