עקיבא זיו

הגיע מארה"ב בגרעין א'
03/04/1994 - 17/03/1928

תמונות:

עקיבאעקיבאעקיבאצריף עם נעמי ועקיבהעקיבאעקיבאעקיבאעקיבאעקיבאעקיבאעקיבאעקיבאעקיבא עם אברי

מסמכים: