יהודה שטיינווג

nגרמניה והגיע מגבעת ברנר 1956
09/11/1992 - 11/09/1922

תמונות:

שטיינווג מרים ויהודהשטיינווג מרים ויהודה (3)scan0001

מסמכים: