ליאון ברנע

מהונגריה ומשאר ישוב 1954
12/10/1990 - 13/02/1912

תמונות:

0031-03ברנע ליאון (2)ברנע ליאון ורחל (2)ברנע ליאון ורחלברנע ליאוןברנע

מסמכים: