ג'ו ברניקר

נפל באסון צאלים בעת מילוי תפקידו
17/07/1990 - 18/12/1954