שעיקה פסטמן

מארה"ה ב-49' בגרעין א'
11/04/1990 - 15/04/1926

 

תמונות:

scan0001פסטמןפסטמן שייקה (4)פסטמן שייקה (3)שייקע 1980

מסמכים: