מרים שטיינווג

מגרמניה לבית הערבה
12/11/1987 - 20/04/1923

 

 

 

 

 

 

תמונות:

0033-12שטיינווג מרים ויהודה (3)שטיינווג מרים ויהודה

מסמכים: