חווה "אווי" כרם

מארה"ב ב-48' בגרעין א'
03/11/1985 - 26/05/1925

תמונות:

אוויכרם אווי

מסמכים: