שושנה סנדרס

אוסטריה לנהריה ואלינו ב-63'
10/11/1984 - 10/07/1919

תמונות:

שושנהעמוס ושושנה1982 המתנדבת אינגריד עם עמוס ושושנה

מסמכים: