יעקב הירש

מגרמניה לנהריה ואלינו ב-68'
16/06/1981 - 02/08/1923

תמונות:

יעקב הירשscan00014763הירש יעקב (3)0027-19

מסמכים: