שלמה (זיגי) באום

מגרמניה לבית הערבה
26/12/1975 - 30/09/1918

תמונות:

שלמה (זיגי)הכלבים של זיגיזיגי בסנדלריהשלמה (זיגי)בסנדלריהשלמה (זיגי)

מסמכים: