יוסף טרוי

מגרמניה לבית הערבה
24/01/1975 - 07/11/1911

תמונות:

יוסףיוסףיוסףיוסף