אורן הדרי

נפל במלחמת יום הכיפורים
24/10/1973 - 23/07/1952

דברים בבית קברות 2014

דברים בבית קברות 2015תמונות:

. תצלום אורן הדריאורן - פינת זכרוןטכס הקמת סוכת הנצחה בנאות קדומיםבסוכת הנצחה בנאות קדומיםחברת להבה של אורןסוכת הנצחה בנאות קדומיםאורןאורןאורן