חזי שהם

נפל במלחמת יום הכיפורים
17/10/1973 - 11/04/1954

דברים (1) בבית קברות 2014

דברים (2) בבית קברות 2014

דברים בבית קברות 2015תמונות:

חזיחזיחזי מלווה קבוצת נעורים