משה דניאלי

משוויץ לבית הערבה
10/11/1972 - 05/06/1915

תמונות:

משהמירי71IMG_0014