צביה סינקלר

מארה"ב 49' בגרעין א'
29/11/1960 - 24/04/1926

 

 

 

תמונות:

צביהצביהצביהצביהצביהצביהצביהצביהצביה

מסמכים: