אהרון אראל

מפולין לבית אורן ואלינו ב-49'
24/03/1956 - 25/03/1913