יהודית שטראוס

ב-48' מארה"ב בגרעין א'
22/11/1955 - 20/06/1927

מסמכים: