חנן הרצברגר

נהרג בהפגזה על סדום
06/06/1948 - 03/08/1914

דברים בבית קברות 2014

דברים בבית קברות 2015תמונות:

הרצברגר חנןחנן וצלמניה