סטיבן גרי ווייד

ט"ז טבת התש"ז-י' אדר ב' התשפ"ב
13/03/2022 - 08/01/1947

מסמכים: