כרמלה נאמן

י"ז תמוז תרפ"ד-ח' אדר א' תשפ"ב
09/02/2022 - 19/07/1924

תמונות:

IMG_0001 (2)IMG_0001 כרמלה נאמן סורגת (2)img-0003 כרמלה כמטפלת הצברים, בטיול שנתי. (2)pesach-82 (2)אברי , כרמלה וירון נאמן (2)כרמלה בסיפריית בית ספר יסודי (2)כרמלה נאמן - בצד ימין (2)

מסמכים: