בקה ברול באר

ט' באב התשי"ט - כ"ה תשרי התשפ"ב
01/10/2021 - 13/08/1959