יחזקאל לנגלבן

א' כסלו התש"א - כ"ו בתמוז תש"פ
18/07/2020 - 01/12/1940

תמונות:

בבית העלמין בגשר הזיויחזקאל לנגלבן