דפי הנצחת חברי גשר הזיו שאינם- נזכור את כולם

זוכרים את כולם....

מפעל הנצחה זה, יוסיף במרוצת הזמן את התמונות וגם מסמכים של כל חברי הקיבוץ אשר כבר הלכו לעולם. (מסודר ע"פ תאריכי הפטירה.) ידידים וקרובי משפחה מוזמנים להעביר אלינו תמונות או מסמכים נוספים שיופיעו בדפי ההנצחה.

כולם תרמו לנו זכרונות 
 (לחיצה על התמונה מובילה לדף ההנצחה.)